redakcja i korekta książki „Kobiety Sierpnia '80 w Gdyni"

Redakcja i korekta książki o współczesnej historii Polski

Zlecenie redakcji i korekty wspomnień kobiet bezpośrednio bądź pośrednio uczestniczących w powstaniu „Solidarności” było dla mnie połączeniem pracy z zainteresowaniami. Mogłem wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności.

W maju realizowałem szczególne zlecenie. Zgłosiłem swoją ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna. Przedmiotem anonsu była redakcja i korekta książki „Kobiety Sierpnia ’80 w Gdyni”, będącej VII częścią serii „Ludzie Sierpnia ’80 w Gdyni”.

Redakcja i korekta książki historycznej wymaga przygotowania praktycznego i wiedzy

Moja propozycja została zaakceptowana przez Roman Zwiercana – przedstawiciela fundacji, który w PRL-u był działaczem opozycji. Z uwagi na priorytet czasowy klient podzielił tekst między dwóch wykonawców.

redakcja i korekta książki dla fundacji Pomorska Inicjatywa Historyczna

Publikacja stanowi spis wspomnień kobiet, które osobiście lub poprzez swoich mężów, braci, synów bądź córki uczestniczyły w narodzinach „Solidarności”. Jednak książka nie ogranicza się tylko do wydarzeń z sierpnia 1981 i Karnawału Solidarności. Bohaterki wspominają również wcześniejsze lata (m.in. wypadki grudniowe) i całą dekadę lat 80. Nie brakuje też ocen Polski po 1989 roku i obecnej sytuacji.

Dotychczas poprawiałem prace magisterskie, rozprawy doktorskie czy wspomnienia zwykłych ludzi. W tym zleceniu poza umiejętnościami językowymi, po które sięgam na co dzień, mogłem wykorzystać swoją wiedzę historyczną z liceum i studiów. Przy okazji miałem przyjemność czytania ciekawej lektury opowiadającej o współczesnej historii Polski widzianej z bliska, nierzadko przez jej twórców i naocznych świadków.